Dekorativní pozadí stránky

NÚKIB jako orgán certifikace kybernetické bezpečnosti

NÚKIB jako orgán certifikace kybernetické bezpečnosti

Celounijní certifikace kybernetické bezpečnosti

V současnosti neexistuje v rámci EU jednotný systém posuzování kybernetické bezpečnosti, případně existuje pouze na národní úrovni nebo v rámci určitého průmyslového odvětví. O připravovaném celoevropském certifikačním systému kybernetické bezpečnosti jsme již na blogu HAVEL & PARTNERS publikovali v článku Evropská certifikace kybernetické bezpečnosti. Základním smyslem nové regulace je zvýšení důvěry v produkty, služby a procesy v oblasti informačních a komunikačních technologií skrze jednotnou dobrovolnou certifikaci jejich bezpečnosti.

V návaznosti na přijetí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/881 („Akt o kybernetické bezpečnosti“) byl novelizován také zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který nově především stanovuje, že tzv. vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti je právě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V návaznosti na svou novou roli vydal NÚKIB podpůrný materiál s názvem Evropský rámec certifikace kybernetické bezpečnosti (dostupný zde), který výstižně shrnuje celou problematiku.

Hlavní přínosem novely je zavedení evropského systému certifikací. V národním prostředí tak bude NÚKIB dohlížet na celoevropsky stanovená pravidla a tato pravidla také vymáhat. Za případné přestupky, např. za zneužití známky nebo označení evropského systému certifikace kybernetické bezpečnosti, hrozí pokuta až do výše pěti milionů korun.

 

Proces certifikace produktů, služeb a procesů

Evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti počítá s vícero úrovněmi záruky, a to konkrétně s úrovněmi „základní“, „významná“ nebo „vysoká“. Certifikací se osvědčí, že konkrétní produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní požadavky pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Certifikace bude v obecné rovině dobrovolná, pro vybrané subjekty se však dá předpokládat povinnost naplnění určité úrovně standardu.

Certifikáty vydané v rámci těchto systémů budou platit ve všech zemích EU, a tím vznikne jednotný systém, díky kterému koncoví uživatelé snadněji získají důvěru v bezpečnost těchto technologií. Naopak společnostem usnadní tento systém přeshraniční podnikání a zajistí certifikaci napříč Unií.

Pokud máte zájem o evropskou certifikaci kybernetické bezpečnosti nebo se chcete dozvědět více o možném dopadu jednotného certifikačního systému na Vaše podnikání, rádi pro Vás připravíme komplexní službu na míru. Naše kontakty naleznete na uvedeném odkazu.

 

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.