Dekorativní pozadí stránky

Martin Pecha

Specializuji se na oblast daňového a správního práva, zejména zastupování klientů v daňových řízeních včetně daňových kontrol a také na řízení před správními soudy včetně řízení před Nejvyšším správním soudem. V průběhu své praxe jsem se podílel na zastupování předních českých a zahraničních klientů, a to ve velmi komplexních daňových kauzách, kde hodnota doměřované daně činila i stovky milionů korun. Zkušenosti mám i se zastupováním klientů ve sporech s celní správou. Příležitostně přednáším na Právnické fakultě UK (Katedře finančního práva a finanční vědy).

martin.pecha@havelpartners.cz
Články autora
Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?Další obory
Josef Žaloudek, Martin Pecha

Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?

Pokud vaše společnost, nebo vy sami v rámci podnikatelské činnosti využíváte marketingové služby, měli byste si dát pozor na to, jaké důkazní prostředky po vás může správce daně ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) požadovat, abyste prokázali oprávněnost uplatnění příslušného náklad