Dekorativní pozadí stránky

Jana Duchková

Ochrana osobních údajů, oblast veřejného práva a veřejných zakázek byla pro mě jasnou volbou…byť mi chvíli trvalo, než jsem to zjistila. Osm let jsem byla zastupitelem a většinu z toho i místostarostou s kompetencemi v oblasti školství centrální pražské městské části s padesáti tisíci obyvateli. V rámci obce jsem se už tehdy věnovala kromě personálního, rozpočtového a strategického plánování ochraně osobních údajů a měla jsem tak možnost zjistit, že tedy opravdu JE co chránit. Tak jsem s urputností mně vlastní na tuto oblast soustředila všechnu svou energii. V tom, že je to běh na dlouhou trať, se ujišťuji dnes a denně. A vím, že dokud si bez upozornění i nadále budou hotely skenovat moji občanku nebo se ptát, jaké jsem národnosti, budu mít pořád co dělat.

jana.duchkova@havelpartners.cz
Články autora
Ransomware dnešních dní – zbraň hromadného ničeníGDPR
Jana Duchková

Ransomware dnešních dní – zbraň hromadného ničení

Kybernetická kriminalita stále roste, v roce 2019 bylo v ČR spácháno o 25 % trestných činů víc než v roce 2018. V případě trestných činů v oblasti neoprávněného přístupu k počítačovému sytému byl nárůst ještě dynamičtější (34 %). Celosvětově je počítačová kriminalita v současné době nejrychleji rost
Spolupracoval na článcích
Pověřenec ve střetu zájmůGDPR
Robert Nešpůrek, Jana Duchková

Pověřenec ve střetu zájmů

Za sporné bylo do této doby označováno především spojení funkce pověřence s pozicí vedoucího IT nebo HR oddělení. V tomto případě byl shledán střet zájmů v tom, že jmenovaný pověřenec, byl současně ve společnosti zaměstnán na řídící pozici pro oblasti dodržování předpisů, řízení rizik a auditů. Situ