Dekorativní pozadí stránky

Jana Duchková

Ochrana osobních údajů, oblast veřejného práva a veřejných zakázek byla pro mě jasnou volbou…byť mi chvíli trvalo, než jsem to zjistila. Osm let jsem byla zastupitelem a většinu z toho i místostarostou s kompetencemi v oblasti školství centrální pražské městské části s padesáti tisíci obyvateli. V rámci obce jsem se už tehdy věnovala kromě personálního, rozpočtového a strategického plánování ochraně osobních údajů a měla jsem tak možnost zjistit, že tedy opravdu JE co chránit. Tak jsem s urputností mně vlastní na tuto oblast soustředila všechnu svou energii. V tom, že je to běh na dlouhou trať, se ujišťuji dnes a denně. A vím, že dokud si bez upozornění i nadále budou hotely skenovat moji občanku nebo se ptát, jaké jsem národnosti, budu mít pořád co dělat.

jana.duchkova@havelpartners.cz
Spolupracoval na článcích
Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil plán letošních kontrol – v jakých oblastech končí doba hájení?GDPR
Richard Otevřel, Jana Duchková

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil plán letošních kontrol – v jakých oblastech končí doba hájení?

Dle očekávání hned v prvním čtvrtletí roku 2023 ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem provede Úřad kontrolu telemarketingu. Kontrolována bude především existence odpovídajícího právního základu zpracování a plnění informační povinnosti. V tomto období se Úřad zaměří také na kontrolu zpracov
Pověřenec ve střetu zájmůGDPR
Robert Nešpůrek, Jana Duchková

Pověřenec ve střetu zájmů

Za sporné bylo do této doby označováno především spojení funkce pověřence s pozicí vedoucího IT nebo HR oddělení. V tomto případě byl shledán střet zájmů v tom, že jmenovaný pověřenec, byl současně ve společnosti zaměstnán na řídící pozici pro oblasti dodržování předpisů, řízení rizik a auditů. Situ