Dekorativní pozadí stránky

Cookie bannery – opravdu tak banální, jak se zdá?

Cookie bannery – opravdu tak banální, jak se zdá?

Francouzské úřady udělily pokuty ve výši 150 a 65 mil. euro za to, že provozovatelé online služeb nedali uživatelům jednoduchou možnost odmítnout využívání cookies. Klíčové je přitom slovo jednoduchou. Krom tzv. nezbytných cookies (jejichž úkolem je pouze zajistit hladký chod samotné stránky) vyžaduje uložení všech ostatních cookies do koncového zařízení uživatele souhlas. To dnes již ví asi každý – pokud ne proto, že je znalý práva, pak proto, že dnes prakticky není možné pohybovat se na internetu bez toho, aby cookie bannery vyskakovaly ze všech stran. Nicméně, jak ukazuje rozhodnutí francouzských regulačních orgánů, není souhlas jako souhlas.

Již v roce 2018 norský úřad pro ochranu spotřebitelů začal upozorňovat na tzv. dark patterns při udělování souhlasu s užitím cookies. Jde o různé praktiky, kterými se provozovatelé webových stránek snaží přimět uživatele, aby v rámci cookie banneru uživatel zvolil tu „správnou“ možnost – tedy aby akceptoval cookies v co nejširším rozsahu. Tyto praktiky známe všichni – jediné tlačítko přijmout vše ale tlačítko odmítnout vše nikde. Případně je možnost odmítnout hromadně všechny cookies pohřbena pod nánosem několika dalších rozkliků, na konci mimořádně dlouhého výčtu „nezbytných informací“ či předvoleb a téměř zaručeně není oproti volbě přijmutí nijak barevně zvýrazněna nebo má grafické provedení, které uživatele podvědomě odrazuje. Tyto dark patterns fungují skutečně podvědomě, a proto vcelku spolehlivě. Obdobně jako třeba podprahová reklama. Výsledkem je, že uživatelé v zájmu úspory času, a případně zachování svého duševního zdraví, majoritně přijímají všechny cookies na daném webu.

Hlavní problém uvedených praktik je, že základním požadavkem platného souhlasu je možnost jeho svobodného udělení či odmítnutí, a to obojí stejně snadným způsobem. Za situace, kdy jedna z možností je výrazně jednodušší (tak říkající na jeden klik) a druhá uživatele zatěžuje nutností proklikat se několika okny či scrollovat dlouhým textem, nabádá ho k jednotlivému odmítání každé jedné z mnoha marketingových cookies, nebo kdy možnost přijetí všech cookies je na rozdíl od jejich hromadného odmítnutí od počátku barevně výrazně či jinak kontrastně zdůrazněna, dá se právem o svobodném a ekvivalentně snadném odmítnutí souhlasu pochybovat.

Na českém internetu se tento způsob získávání souhlasů stal standardem a bohužel i mezi odbornou veřejností se najdou hlasy, které jsou schopny takovéto provedení cookies banneru propagovat jako modelový případ souhlasu. Jak je vidět ze shora uvedených případů pokutovaných společností, dozorové úřady v Evropě jsou ale jiného názoru a vzhledem ke koordinaci evropských dozorových úřadů v oblasti ochrany osobních údajů lze očekávat, že i Úřad pro ochranu osobních údajů bude tento trend následovat. Odborníci v HAVEL & PARTNERS Vás nicméně dokážou spolehlivě navigovat bludištěm právních předpisů a ochránit před riziky temných vzorců.

Související články